Det er 4 hoved-kategorier i web-shoppen!

SE ALLE PRODUKTER!

LR HEALTH & BEAUTY

Det er LR Health & Beauty som produserer og sender ut varene i web-shoppen – og som også er ansvarlig for driften av web-shoppen.

Klubben vil motta salgs-provisjon fra salget. Dette er en enkel og grei løsning – uten noe ekstra arbeid for klubben!

LR har hovedkontor i Ahlen i Tyskland og har norsk salgsavdeling på Hønefoss.

LR – står for tysk kvalitet!

Har du spørsmål eller kommentar ang web-shoppen ?!

| SEND MELDING HER |

Copyright.se-webshop.no.2021